Condemnen a Banc Santander a tornar més de 30.000 euros a una empresa que va comprar accions del Popular al mercat secundari

by | jul. 7, 2021 | Sin categoría

La Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Biscaia ha desestimat el recurs d’apel·lació interposat per l’entitat bancària contra la Sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Durango, en la qual es condemna a Banco Santander a abonar més de 30.000 euros a una Pime que va comprar accions de Banc Popular al mercat secundari en el marc de l’ampliació de capital de 2016.

En el seu escrit de demanda l’actora va sol·licitar l’anul·lació de l’ordre d’adquisició d’accions realitzada al juny de 2016 per existència de vicis en el consentiment i la restitució de les prestacions recíproques.

Subsidiàriament, va sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis amb base a la responsabilitat per la informació errònia continguda en el fullet d’emissió.

D’altra banda, l’entitat demandada va al·legar com a qüestió prèvia l’existència d’una excepció de legitimació passiva al no haver intervingut Banc Popular ni com a comprador, ni com a venedor, sinó únicament com a intermediari, a l’haver-se adquirit les accions en el mercat secundari.

Així mateix, Banc Santander es va oposar a l’acció d’anul·labilitat i de responsabilitat per fullet per considerar que les accions no són un producte complex i que el fullet informatiu de l’ampliació de capital advertia dels riscos associats a l’emissió de les accions, per la qual que ha de ser l’actora qui assumeixi la pèrdua de la inversió.

Entre els pronunciaments més rellevants de la Sentència trobem els següents:
A) Banco Santander té legitimitat passiva suficient a l’ésser l’entitat emissora de les accions.
B) La imatge que Banco Popular va oferir als seus clients no es corresponia amb la seva imatge fidel.
C) És clar el vici en el consentiment, ja que el comprador va forjar la seva voluntat sobre la base d’una informació falsa emesa per la mateixa entitat.
D) La informació falsa emesa va generar un error essencial i excusable en l’actora, doncs d’haver conegut la veritable situació de l’entitat, no hauria realitzat la compra.

La Sentència, que ja és ferma, condemna a Banco Santander a indemnitzar a l’actora amb la suma de 30.089,37 euros més interessos legals des de la data d’adquisició de les accions fins a la data de la sentència.

¿ Te Ayudamos ?