Informa't de forma gratuïta

Contácte’ns y estudiem el teu cas sense compromís.

Anem més enllà

La qualitat és el nostre compromís amb els clients. Busquem l’excel·lència. Estem convençuts que la suma de la nostra experiència, compromís i dedicació són el camí que guia el nostre èxit.

Treballem a tot Espanya

Estem allà on el consumidor ens necessita. Disposem d’oficines a tota la geografia nacional per prestar un servei proper i ràpid.

ET TRUQUEM!

Dissolució del matrimoni a través d’l’acord dels cònjuges. Els cònjuges són els que fixaran les mesures que regularan la seva relació després del divorci.

Principals avantatges:

 • Menor patiment cònjuges i fills
 • Llibertat de pactes en el Conveni Regulador
 • Durada: molt més curt
 • Preu: molt més barat

Qui pot iniciar un divorci de mutu acord?

Qualsevol matrimoni que porti a l’almenys 3 mesos casat. Poden sol·licitar-dos cònjuges o un de sol amb el consentiment de l’altre.

Com funciona un divorci de mutu acord?

Els cònjuges redacten i signen un Conveni Regulador assistits per un advocat.

Es presenta una demanda de divorci al jutjat i s’acompanya la proposta de Conveni Regulador signada.

El Conveni Regulador és un document que conté les normes que regularan els efectes del divorci: pàtria potestat dels fills, guarda i custòdia, règim de visites, atribució i ús de l’habitatge familiar, contribució a les càrregues del matrimoni, liquidació del règim econòmic matrimonial, pensions, aixovar familiar, etc.

Passos a seguir:

1- Contactar amb un advocat que encaminarà tot el procés.

2- Redactar i signar un Conveni Regulador de divorci de mutu acord redactat per l’advocat seguint els criteris dels cònjuges.

3- Presentar la demanda de divorci de mutu acord juntament amb la proposta de Conveni Regulador al jutjat.

4- Acudir al Jutjat a ratificar-se en el Conveni Regulador signat.

5- El jutge dicta Sentència que aprova aquest Conveni Regulador.

Quins són els efectes del divorci de mutu acord?

 • Dissolució de l’enllaç matrimonial (Es pot tornar a contraure matrimoni civil).
 • Fi de l’obligació de convivència dels cònjuges.
 • Dissolució de el règim econòmic matrimonial i liquidació dels béns comuns.
 • Pèrdua de drets successoris (pensió de viduïtat).

Quins són els requisits per poder tramitar un divorci de mutu acord davant de notari?

 1. Que no hi hagi fills
 2. Que els fills siguin majors d’edat o menors emancipats (hauran de prestar el seu consentiment davant el Notari respecte de les mesures que els afectin per no tenir ingressos propis i conviure al domicili familiar)

Pot trigar aproximadament entre 2 setmanes i un mes.​

Altres característiques:

 • Els cònjuges han de comparèixer personalment davant Notari.

 • Serà necessària l’assistència d’un advocat, qui assessorarà els cònjuges i signarà també l’escriptura de divorci.
 • És competent el Notari de l’últim domicili comú o el de el domicili o residència habitual de qualsevol dels sol·licitants.

CONTACTA’NS!

RÀPID I SENSE COMPROMÍS

En menys de 24h un dels nostres advocats, especialistes

en divorcis de mutu acord, et contestarà.