Informa't de forma gratuïta

Contácta’ns y estudiem el teu cas sense compromís.

Reclama altes quantitats d'indemnització

Els tribunals han arribat a establir indemnitzacions de quantia més de 70 vegades superior a la quantia del deute comunicada.

Anem més enllà

La qualitat és el nostre compromís amb els clients. Busquem l’excel·lència. Estem convençuts que la suma de la nostra experiència, compromís i dedicació són el camí que guia el nostre èxit.

ET TRUQUEM!

Què és un fitxer de morositat?

Són llistes o fitxers de solvència patrimonial i crèdit. En aquests registres s’inclouen persones o societats (empreses) que suposadament han impagat els seus compromisos de pagament.

Les grans empreses, els bancs i les financeres poden incloure’t en aquests fitxers si ets deutor amb l’objectiu d’evitar el creixement de potencials deutors. Però per poder incloure’t en aquests registres s’han de complir una sèrie de requisits.

Aquests són:

  • Existència prèvia d’un deute sigui cert, vençut i exigible, que ha estat impagada.
  • Requeriment previ de pagament i / o compliment de l’obligació. S’ha de notificar de forma fefaent i a través d’un mitjà independent.
  • Abans d’incloure’t, han de avisar-te amb una antelació de 30 dies.

No obstant això, aquestes entitats estan fent un ús injustificat d’aquests registres incloent a persones de manera il·lícita per no complir prèviament amb tots els requisits.

Quins llistats de morositat hi ha?

Els registres de morositat més importants a Espanya són: ASNEF, RAI i EXPERIAN / Badexcug.

Quines conseqüències té aparèixer inscrit en aquests fitxers de morositat?

Les conseqüències són molt problemàtiques perquè afecten qualsevol producte o servei que vulguis contractar. Per exemple, els bancs, quan vagis a demanar un préstecs, hipoteca o crèdit, a l’estudiar el teu perfil per saber si compleixes amb els teus pagaments. Si et veuen inscrit en un d’aquests llistats de morositat segurament no et concedeixin el préstec o la hipoteca.

Però també pot afectar altres serveis que vulguis contractar. Totes les empreses que estan subscrites poden tenir accés a aquestes llistes i abans donar-te d’alta en un servei revisaran i consultar si apareixes en aquests fitxers i si és així pots tenir molts problemes per poder contractar qualsevol servei: servei mèdic, telefonia, subministraments de llum , aigua, gas, asseguradores, etc.

Puc denunciar-ho?

Si un afectat té la certesa que se li inclou de manera il·lícita en una llista de morositat, aconsellem que ho denunciï davant els tribunals competents perquè es vulnera el seu dret a l’honor. Els tribunals han arribat a establir indemnitzacions de quanties de més de 70 vegades superiors al deute comunicada.

És millor pagar el deute i després reclamar?

No. Mai has de pagar per després reclamar. Cap ciutadà ha de consentir que els seus drets fonamentals siguin vulnerats.

Quins són els passos per sortir d’una llista de morositat?

Hi ha tres maneres per a desaparèixer d’aquestes llistes i sol·licitar que s’elimini el teu nom:

  • Pagar el deute.
    1. Després hauràs de comunicar el pagament i enviar el justificant de pagament a l’empresa responsable de l’arxiu. Des d’aquest moment l’empresa responsable de l’arxiu té 10 dies per eliminar-te i esborrar el teu nom.
    2. Si no comuniques el pagament, l’empresa responsable de l’arxiu de morositat està obligada a eliminar les teves dades passats 6 anys des que et va incloure en les seves llistes.
  • Demostrar que el deute no existeix.
  • Demostrar que no et van avisar fefaentment que et anaven a incloure en o fitxer de solvència patrimonial i crèdit.

A partir d’aquí, si el deute existeix i et notifiquen i t’avisen de la inclusió en les llistes correctament no es pot reclamar res. Però si el deute no existeix o no et notifiquen correctament es pot sol·licitar immediatament l’eliminació i exclusió del teu nom d’aquests fitxers.

Si la inclusió en aquestes llistes és errònia perquè no existeix el deute o no t’han notificat ni avisat correctament i t’ha suposat repercussió econòmica, pots reclamar una compensació per dret a l’honor.

Com puc saber si estic inclòs?

Posar-te en contacte amb Juanola Advocats. Un advocat especialitzat estudiarà la teva situació i t’indicarà els passos a seguir per poder saber si t’estàs inscrit en alguna llista de morositat de forma senzilla tan sols omplint un petit formulari.

Els nostres advocats sol·licitaran als fitxers de solvència patrimonial i crèdit “els llistats de morosos” un informe complet de l’historial per saber si apareixes en alguna d’aquestes llistes.

Puc sortir de la una llista de morositat?

Sortir d’un fitxer d’aquest tipus no és difícil, però pot ser un procés una mica llarg. Es recomana que el procés el dirigeixi un bufet d’advocats.

En Juanola Advocats, tenim l’experiència per resoldre el seu cas amb èxit.

CONTACTA’NS!

RÀPID I SENSE COMPROMÍS

En menys de 24h un dels nostres advocats, especialistes

en desnonaments, et contestarà.