Targeta revolving: USURA DURANT 27 LLARGS ANYS

by | maig 6, 2021 | Sin categoría

Aquest cop, el Jutjat de Primera instància nº 4 de Cadiz – en Sentència de 2021.02.26 – obligava a Cofidis a la devolució íntegra de quantitats que excedissin el capital prestat, amb els seus corresponents interessos. De manera que, es deixava el préstec sense interessos, tenint el client de tornar a l’entitat, estrictament el capital prestat, donant-se la circumstància que el client ja hauria pagat amb escreix el capital prestat, convertint-se el mateix en creditor de l’entitat per les quantitats cobrades en excés per aquesta. La targeta tenia un tipus d’interès remuneratori TAE de l’24,51% (tipus d’interès nominal per pagament ajornat de l’1,90% nominal mensual).

La configuració de la targeta permetia diverses fórmules d’amortització (un import fix, un mínim, ajornat …), utilitzant el client totes elles de forma alternativa. Es cobrava fins i tot per la retirada de diners en efectiu de caixer, mantenint l’entitat, en la seva defensa que, les disposicions d’efectiu no generaven cap cost en forma de comissió, resultant que, en canvi, s’amagava als clients que anava a generar interessos de l’24,51%, si escau.

Amb aquest exemple, és clar que, les targetes de crèdit revolving són forma d’usura que practiquen els bancs des de fa 27 anys, ja que aquesta modalitat de targetes tenen com a principal característica els elevats interessos que graven les seves operacions, generalment superiors al 24% TAE. No obstant això, destaquen també perquè, sovint, es comercialitzen en unes circumstàncies de manca de transparència i d’absència d’informació absoluta per al client, ocultant els grans inconvenients i risc d’endeutament recurrent. Unes vegades són comercialitzades en centres comercials, hipermercats, establiments comercials de tota mena o grans magatzems per facilitar el finançament de compres, tot i estar associades a entitats de crèdit o bancs, i altres, directament per aquestes últimes. Estan destinades a compres i consums habituals, i pel seu propi funcionament acaben submergint els titulars en una espiral de deutes de la qual és impossible lliurar-se, ja que tot i estar pagant mes a mes, amb prou feines aconsegueixen que el deute disminueixi. Per això, si creus que és el teu cas, és important buscar assessorament sobre la procedència o no de les condicions de la targeta de crèdit revolving.

¿ Te Ayudamos ?