¡Gràcies per confiar amb nosaltres!

En breus ens posarem en contacte.

 

Informa’t sobre altres serveis que també poden ser del teu interès.

Reclamar Clàusula Sòl

La clàusula sòl és una clàusula que molts bancs van incloure en les hipoteques que fixa un interès mínim que el consumidor haurà de pagar cada mes, amb independència de l’tipus d’interès establert pel mercat.

La Sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea va resoldre a favor dels consumidors establint que les entitats bancàries hauran de tornar les quantitats pagades de més des que es va signar la hipoteca per l’aplicació d’aquesta clàusula.

Reclamar Targeta de Crèdit Abusiu Revolving

Són targetes que s’ofereixen com una targeta molt útil per a les despeses del dia a dia ja que permeten disposar d’una línia de crèdit continua sense haver de tornar la totalitat del deute a final de mes. El límit de la targeta de crèdit es va recomponent a mesura que el client va pagant les seves quotes.

El Tribunal Suprem permet que el client recuperi tots els diners que ha pagat a el banc en concepte d’interessos i comissions.

Despeses Hipotecaries

Poden reclamar totes les persones físiques que hagin signat una hipoteca i hagin hagut d’assumir les despeses hipotecaris.

També poden reclamar les persones jurídiques que tinguin una hipoteca sobre un immoble que no afecti a la seva activitat professional.

Es poden recuperar totes les despeses següents:

  • Factura de Notaria
  • Factura de Registre de la Propietat
  • Factura de Gestoria
  • Factura de Taxació